Контрольная работа по химии для 11-го класса

 • ІІ нұсқа • Дата13.10.2017
  Размер3.04 Kb.


  11-сыныптарға химия пәнінен аудандық бақылау жұмысы


  І нұсқа

  1. Массасы 32 г метан хлормен әрекеттескенде түзілетін тетрахлорметанның массасын есепте.

  2. 2-метилбутен-2, 3-этилгептен-2-нің құрылыс формуласын жаз.

  3. Құрамында а) 18 сутегі атомы: б) 20 көміртегі атомы бар метанның гомологтық қатарындағы көмірсутектердің молекулалық формуласын құрыңдар.


  4. 1 л метан толық жануы үшін ауаның қанша көлемі жұмсалады?


  5. С5Н10-ға сәйкес келетін изомерлерді жазып, атын ата.

  ІІ нұсқа


  1. Массасы 56 г этилен хлорсутекпен әрекеттескенде түзілетін қаныққан көмірсутектің массасын есепте.


  2. 2,2,4-триметилгексанның және 2,2-диметилпентанның құрылыс формуласын жаз.

  3. Құрамында а) 15 көміртегі атомы: б) 20 сутегі атомы бар метанның гомологтық қатарындағы көмірсутектердің молекулалық формуласын құрыңдар.


  4. 3 моль метанды толық жағу үшін ауаның қандай көлемі қажет?


  5. С5Н12-ге сәйкес келетін изомерлерді жазып, атын ата.